HomeDatabaseStarlight on Earth SynergiesRemedie → Daslook

Daslook  

Daslook
© Jos Smeets
Alium ursinum
  • Reiniger
  • Verantwoordelijkheid
  • Schijnzekerheden
De Daslook remedie is een sterk reinigende remedie voor lichaam en ziel. Hij helpt de oude donkere jas van zelfbeperkende overtuigingen (die je ware aard en oorsprong ontkennen en je weerhouden om je zuivere zielenlicht in volle kracht te laten schijnen) voorgoed aan de kapstok te hangen. Je hebt níets meer nodig om de leemtes in jezelf op te vullen. Dat kan op het persoonlijk vlak zijn binnen je relaties, maar ook op het materieel en/of maatschappelijke niveau.
Je bent tevreden met dat wat je hebt en wie je bent! Je streeft niet meer naar meer of groter, langer of beter. Terug naar de essentie van het leven! Je maakt je los van de schijnzekerheden, je durft jezelf te zijn, je laat je leiden door de intenties van je ziel. Je treedt uit je eigen schaduw van je persoonlijkheid. Je gaat de verantwoordelijkheid nemen over dát wat je weet en wat je te doen staat. Je persoonlijke ervaringen ga je delen met anderen.

: Een evenwichtige en krachtige uitstraling van je persoonlijkheid, onafhankelijk. Het hogere doel, de intenties van je ziel gaan verwezenlijken.

: Weerstand om de verantwoordelijk voor jezelf op je te nemen.
Machteloosheid als gevolg van persoonlijke verdeeldheid.
Doelloos, besluiteloosheid, uitstel, behoudend, vasthoudend en vluchten in aardse schijnzekerheden.
Deze database is een onderdeel van ritabergsma.net © Rita Bergsma 2006-2019